POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE - ORGANIZATII

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru compania noastra și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

S.C EspresSoft-TECH S.R.L. faciliteaza operarea datelor cu caracter personal de catre organizatillor care utilieaza platforma EDIO.
Fiecare organizatie in parte este operatorul datelor cu caracter personal necesare pentru utilizarea platformei EDIO.
S.C EspresSoft-TECH S.R.L. răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă.
S.C EspresSoft-TECH S.R.L. este acreditare ISO 27001 pentru protectia datelor cu carater personal.

De ce colectam informatii cu caracter personal?

 • Pentru personalul organizatiilor:
  Informatiile pe care le colectăm sunt folosite pentru identificarea si autorizarea personalului organizatiilor in scopul desfasurarii activitatii.
  Aceste infomratii sunt operate de catre fiecare organizatie in parte.
 • Pentru participanti:
  Informatiile pe care le colectăm sunt folosite pentru identificarea si autorizarea participantilor la activitatile pe care le ofera organizatiile.
  Aceste informatii sunt operate de catre fiecare organizatie in parte.

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), mai exact in Romania (RO).
Server-ele (infrastructura IT) se afla in custodia companiei M247 care este acreditata ISO 27001 pentru protectia datelor cu carater personal.
Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise și prelucrate doar în cadrul companiei noastre - S.C EspresSoft-TECH S.R.L. prin intermediu organizatiilor care utilizeaza platforma EDIO.
S.C EspresSoft-TECH S.R.L. nu transmite, nu vinde și nu cedă terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing. Datele transmise oricaror terți sunt utilizate pentru a facilitarea serviciile noastre (spre exemplu serviciul de email sau SMS).

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră direct, veți fi informati dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract.
Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră prin intermediul organizatillor care utilieaza platforma EDIO, obligativitatea referitoare la informarea dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract revine organizatiei respective.
In fiecare instanta, organizatiile care utilieaza platforma EDIO se obliga sa va informeze care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați furnizarea datelor cerute.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • Dreptul la acces:
  Aveți dreptul de a solicita organizatiri din care faceti parte informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.
  Pentru aceasta, va rugam sa va adresati organizatiri din care faceti parte.
 • Dreptul la portabilitate:
  Ori de câte ori S.C EspresSoft-TECH S.R.L. vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.
  Pentru aceasta, va rugam sa va adresati organizatiri din care faceti parte.
 • Dreptul la rectificare:
  Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.
  Pentru aceasta, va rugam sa va adresati organizatiri din care faceti parte.
 • Dreptul la ștergerea datelor:
  Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de S.C EspresSoft-TECH S.R.L.
  Pentru aceasta, va rugam sa va adresati organizatiri din care faceti parte.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim:
  Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în platforma EDIO.
  Pentru aceasta, va rugam sa va adresati organizatiri din care faceti parte.
 • Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:
  Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.
  Pentru aceasta, va rugam sa va adresati organizatiri din care faceti parte.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării:
  Aveți dreptul să solicitați ca organizatia din care faceti parte să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
  1. dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în platforma EDIO, atunci S.C EspresSoft-TECH S.R.L. va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
  2. dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, organizatia din care faceti parte trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
  3. dacă prelucrarea este ilegală, atunci puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  4. dacă organizatia din care faceti parte nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru orice intrebari legate de modalitatea in care prelucram date dumneavoastra va stam dispoziție întotdeauna.

Responsabilul cu protecția datelor:

Am desemnat un responsabil de protecția si securitate datelor (CISO) in concordanta cu legislatia in vigoare și cu procedurile ISO 27001 pentru protectia datelor cu carater personal.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:

Dacă sunteți de părere că S.C EspresSoft-TECH S.R.L. vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm această Politică de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Politici de confidențialitate prin e-mail.